Poziv za uplatu donacija "Fondaciji za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike"

Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike započela je sa prikupljanjem sredstava za dodjelu stipendija Fondacije. Zamolbe smo poslali na više adresa s nadom da će se prepoznati značaj naših napora da osiguramo nedostajuće stručnjake geodetske i geoinformatičke struke.

Ovim putem molimo sve one koji su to prepoznali, da u skladu sa svojim mogućnostima, uplate sredstva Fondaciji na račun:

UniCredit Bank d.d. Mostar
Broj računa: 3381302231663002 (KM)
Identifikacijski broj: 4227684840001

Devizni račun
IBAN broj računa; BA39 3381 3084 3169 7562; SWIFT: UNCRBA 22

Geodetsko društvo Herceg-Bosne utemeljilo je Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike.  Fondacija je počela s radom sredinom kolovoza.  Na sastanku Upravnog odbora Fondacije, održanom 15. rujna 2010., usvojen je Pravilnik o stipendiranju studenata geodezije i geoinformatike, čime je finaliziran pravni okvir za rad Fondacije. Temeljem toga je Upravni odbor Fondacije počeo slati zamolbe za potporu Fondaciji na različite adrese u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne je iz svojih izvora osiguralo 2.000 KM kao inicijalna sredstva za rad Fondacije. Očekujemo da će projekt osnivanja i rada Fondacije biti prepoznat kao potreban, te da ćemo u narednom razdoblju, zahvaljujući razumijevanju pojedinaca i institucija, osigurati ostala sredstva potrebna za rad Fondacije.  

Cilj Fondacije je, do kraja kalendarske godine, prikupiti sredstva  kako bi se dodijelilo 10 stipendija za akademsku 2010./11. godinu, studentima geodezije i geoinformatike s prebivalištem u BiH, koji se prijave i ispune uvjete Natječaja o dodjeli stipendija raspisanog sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Fondacije.

Razlozi osnivanja Fondacije  povezani su s reformama koje se u Bosni i Hercegovini provode na području zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), kao i očekivani veliki infrastrukturni projekti u budućnosti.  Kroz projekt  „Zemljišne administracije u BiH“, kao  i kroz  projekt „Registracije zemljišta“ koji se provodi uz potporu Svjetske banke, pokazalo se da će u provedbi i održivosti reformi veliki problem biti kroničan nedostatak potrebnih visokoobrazovanih geodetskih  i geoinformatičkih stručnjaka u cijeloj Bosni i Hercegovini. U uvjetima realizacije velikih infrastrukturnih projekata, koji se očekuju u narednom razdoblju, ovaj problem će biti još izraženiji.

Djelovanje Fondacije je dugoročan projekt Geodetskog društva Herceg-Bosne. Planirano je da Fondacija intenzivno radi do osiguranja  neophodnog broja visokoobrazovanih stručnjaka.  U radu Fondacije oslanjat ćemo se, kao i u dosadašnjem radu Društva, na elan i dobru volju članova. Smatramo da su to opravdana očekivanja jer je Društvo u proteklih 15 godina svoga rada postiglo značajne rezultate, isključivo volonterskim radom njegovih članova.

Ovo priopćenje je ujedno i poziv potencijalnim donatorima da nam se pridruže kako bismo ovaj značajni Projekt uspješno zajednički realizirali. Očekujemo razumijevanje iz uvjerenja da samo znanje, stručnost i obrazovani ljudi mogu biti nositelji razvitka, te na taj način osigurati prosperitet zajednice u  budućnosti.

Predsjednik UO Fondacije
Ivan Lesko, dipl.ing.geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar