ODRŽANA 23. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XXIII. sjednica Upravnog odbora održana je dana 02. travnja 2024. godine u virtualnom okruženju putem Google Meet platforme. Sjednici su nazočili svi članovi UO, a prisutan je bio i predsjednik Skupštine Adelko Krmek.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripreme za Godišnju Skupštinu Društva koja će se održati na Kupresu. Utvrđen je konačni program Skupštine i pratećih događanja, kao i okvirni program stručnih predavanja.

Treća točka dnevnog reda bila je rezervirana za Godišnjak koji ove godine izlazi kao dvobroj.Razgovaralo se o zaduženjima vezano za izradu Godišnjaka. Dio materijala već je dostavljen
Uredništvu, dok se dostava preostalog materijala očekuje do 15. 05. Pozivamo sve koji su preuzeli obvezu vezanu za izradu materijala za Godišnjak da poštuju ovaj rok.

Pod točkom 4. razgovaralo se o Prednacrtu Zakona o izmjeri i katastru, o sadržaju i što bi novoga trebao donijeti u odnosu na sadašnju zakonsku regulativu.

Pod točkom Tekuća pitanja se razgovaralo o mogućnosti učlanjenja u CLGE kao i odlasku na Skupštinu UGGS „Geodet“ Tuzla koja će se održati 11.05.2024. godine.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar