Povijest Društva

Utemeljiteljska skupština održana je 19. travnja 1995.godine, u dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan  Kosača u Mostaru. Sudionici, njih 41, usvojili su Statut Društva, izabrali Predsjedništvo Društva na čelu sa predsjednikom, g-din Željko Obradović, 2 dopredsjednika (Toni Bukovac i Ivan Medić), te članove Upravnog i Nadzornog odbora, i Suda časti.

sa osnivacke skupstine Geodetskog drustva Herceg-Bosne

Sukladno odredbama Zakona o udrugama F BiH održana je 14. travnja 2000. godine. U hotelu Ero u Mostaru, „obnoviteljska“ Skupština Geodetskog društva Herceg Bosne, na kojoj su sudionici, njih 83, donijeli Odluku o preregistraciji, usvojili novi Statut Društva, izabrali predsjednika (g-din Ivan Lesko), članove Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti.
Društvo je, dana 05. lipnja 2000. godine, upisano u registar udruga građana kod Ministarstva pravde F BiH.
Slijedeći odrednice Statuta gdje, između ostalog stoji; "Svrha Društva je promicanje geodetske struke i znanosti, te poticanje društvenog života članstva" Društvo je nastavilo sa radom i u proteklim godinama postiglo zapažene rezultate i priznanja na koje itekako možemo biti ponosni, a od brojnih aktivnosti koje je Društvo poticalo i provodilo ističu se posebno;

  • Godišnje skupštine Društva (u sklopu kojih se održavaju brojna aktualna predavanja i prezentacije,
  • Studijska putovanja (prigodom kojih se sudionici, kroz radne posjete geodetskim institucijama i tvrtkama, te sudjelovanjem na raznim skupovima, upoznaju sa organizacijom, načinom rada i iskustvima drugih iz oblasti geodetske djelatnosti),
  • Izdavanje glasila Društva – Godišnjaka,
  • Osiguranje, nedostajućih, visoko obrazovanih geodetskih djelatnika (studij, edukacije, stipendiranje),
  • Organiziranje I. Kongresa o katastru u BiH (lipanj 2007., 23 stručna rada, 400 sudionika iz cijele BiH i zemalja okruženja)

Razlog osnutka svake udruge opravda kvaliteta njenog rada, a ona se mjeri aktivnostima koje provodi i uspjehom istih među svojim članovima, ali i u drugim sferama društva.
Opća je ocjena da je Geodetsko društvo Herceg Bosne opravdalo sve razloge zbog kojih je 1995. godine započelo sa radom i nadamo se da će i ubuduće biti tako!

Geodetsko društvo  Herceg-Bosne, je dragovoljna udruga građana geodetske struke, te znanstvenih, upravnih i drugih djelatnika koji se bave geodetskim poslovima, registrirana pri Ministarstvu pravde F BiH, a sukladno Zakonu o udrugama građana („Službene novine Federacije BiH broj 6 /95 i 45/2).
Potrebu za osnivanjem strukovne udruge geodeta prepoznala je mala grupa, entuzijasta i zaljubljenika u svoju struku, koja je od samog početka bila svjesna problema sažetih u nekoliko nepobitnih činjenica;

  • da samo sređeni vlasnički odnosi i ažurirana zemljišna knjiga privlače investitore, (koliko su oni potrebni zemlji koja je tek izašla iz rata suvišno je govoriti),
  • da su dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine dovela do zastoja u provedbi započetih poslova u oblasti geodezije i katastra (aviosnimanja, premjeri, izlaganja, ..),*      da je neophodna žurna modernizacija katastra i zemljišne knjige,
  • da ništa manje važni nisu ni problemi tzv. "inženjerske geodezije" (ponajviše radi naglog razvoja informatike, pojave novih tehnologija i instrumenata), te
  • da su za sve gore spomenuto potrebna i nova zakonska rješenja.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar