ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE “GEODET” – TUZLA

Dana 11.05.2024. godine održani su 63. tradicionalni susreti građana geodetske struke „GEODET“ Tuzla, čiji je domaćin bio grad Živinice.

geodet2024 1

Susreti su počeli okupljanjem članova Udruženja i gostiju u Gradskoj upravi grada Živinice, a nastavljeno je održavanjem redovne godišnje izvještajne skupštine i radnim dijelom u sali za sastanke.

Uz oko 40 članova udruženja, na radnom dijelu su bili prisutni i predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo: Sead Hadžić, predstavnici srodnih udruženja, Geodetskog društva Herceg-Bosne predsjednik Ivan Lesko i Stipica Oreč i Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske predsjednica Tatjana Sarajlić i Srđan Sarajlić.

Nakon pozdravnih govora i predstavljanja sudionika i gostiju održana je izvještajna skupština, na kojoj je aktivnosti iz prethodnog perioda predstavio predsjednik udruženja Ferid Durmišević.

geodet2024 2

Uslijedio je stručni dio.

Aktualnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo prezentirao je pomoćnik direktora Sead Hadžić, a Prednacrt Zakona o premjeru i katastru nekretnina predstavio je Ferid Durmišević. Nakon izlaganja predavača postavljena su pitanja od strane članova udruženja na koja su predavači dali adekvatne odgovore.

Istovremeno uz radni dio u sali za sjednice bila izložba geodetskih instrumenata i softvera na kojoj su firme Tehnomehanik iz Zagreba i Gauss iz Tuzle predstavili svoju ponudu.

Druženje je nastavljeno uz svečanu večeru i glazbu u restoranu „Estrada Đurđevik-Živinice“ na kojoj je bilo oko  80 učesnika. Uz večeru je na pauzi održana i veoma zanimljiva tombola sa velikim brojem veoma vrijednih nagrada.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar