Godišnja Skupština GD H-B 2002.

Godišnja, izborna skupština Geodetskog društva Herceg-Bosna održana je u Kiseljaku u hotelu Dalmacija 14. i 15. lipnja 2002. god.

po niže navedenom programu;

14. LIPNJA (PETAK) 2002. GODINE

v     1500 sati Izborna godišnja Skupština GD HB,

v     1700 sati Stručno predavanje prof. dr. Miodraga Roića

“Vektorizacija katastarskih planova”

v     1800 sati Prezentacija Godišnjaka GD H-B

v     2000 sati Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

15.LIPNJA (SUBOTA) 2002. GODINE

v     1000 sati Okrugli stol na temu:

“Aktualni trenutak geodezije”

v     1400 sati Posjet Franjevačkom samostanu u Kreševu
U radu Skupštine sudjelovalo je oko 90 članova Društva i njihovih gostiju, a posebno ćemo izdvojiti izbor članova Društva u radna tijela gdje su, uz poštivanje Statuta i izborne procedure, za naredni dvogodišnji mandat izabrani:
Predsjednika Skupštine Društva; Željko Obradović
Predsjednika Društva; Ivan Lesko

i članovi tijela Društva

Upravnog odbora;

    Stipica Oreč,
    Vinko Ivanković,
    Antonija Sikimić,
    Zdravko Prka,
    Miroslav Musa,
    Ivo Perić,
    Blaž Terzić,
    Stjepan Pažin,
    Tomo Crnogorac,

10.  Margareta Dodik,

Nadzornog odbora:

    Toni Bukovac,
    Smilja Konjevod,
    Branka Ivić,

Suda časti:

    Ivan Medić,
    Mirko Pandža,
    Julijana Zovk

Iznimno zanimljivo i aktualno predavanje prof. dr. Miodraga Roića na   temu: “Vektorizacija katastarskih planova” i brojna pitanja koja su uslijedila bila su najbolji pokazatelj s koliko se nepoznanica u novim “tehnološkim” dostignućima u geodeziji susreću djelatnici i koliko je prisutna želja da sve novo bude što prije i više zastupljeno u svakodnevnoj praksi, a prvi skupštinski dan završio je prezentacijom Godišnjaka 2001, prvog broja novopokrenutog glasila Geodetskog društva Herceg Bosne.

Tradicionalna svečana večera sa zabavnim programom protekla je u dobrom raspoloženju, razmjeni mišljenja i potvrdi  potrebe što češćih okupljanja kolega iz raznih sredina.

Drugog dana  aktivnosti u okviru Skupštine Društva održan je okrugli stol sa uvodničarima:  Antonijom Sikimić pomoćnicom ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu “Aktualni trenutak geodezije u BiH” i Ivanom Leskom ravnateljem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-Neretvanske županije, na temu “Budućnost geodezije".

O aktualnostima i problemima u i oko geodetske djelatnosti govorili su i sudionici Skupštine iz R Hrvatske, Republike Srpske i udruženja “Geodet” iz Tuzle. Sva izlaganja i rasprava koju su potakla, ukazuju da je geodetska djelatnost na ovim prostorima u veoma teškom položaju, prvenstveno  zbog neophodnih promjena u organizacijskom, kadrovskom i tehničkom smislu, brojnih nedonešenih zakona, neriješenog statusa privatne djelatnosti, a što sve navodi na zaključak da nam  predstoji teška borba za sređivanja stanja u djelatnosti koja je itekako važna za prosperitet svake zemlje.

U popodnevnim satima zainteresirani sudionici su posjetili Franjevački samostan u Kreševu gdje su se upoznali sa bogatom poviješću Hrvata na prostorima Kreševa i cijele BiH, te tako kulturološkim ugođajem zaokružili aktivnosti u sklopu Godišnje skupštine GD HB.

Godišnja Skupština GD H-B 2001.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovitu Godišnju skupštinu u hotelu“Stella” u Neumu 11. i 12. svibnja 2001. godine.

80- tak članova Društva i njihovih gostiju uzeli su učešće u radu Skupštine koja se odvijala po sljedećem programu:

- 11. svibnja ( petak) 2001. godine

v     Godišnja skupština GD HB,

v     Stručno predavanje prof. dr. Tomislava Bašića na temu:

“Geodezija u Hrvatskoj- jučer, danas, sutra”

v     Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

- 12. svibnja ( subota) 2001. godine

v     Okrugli stol na temu:

“Katastar-kako dalje?”

v     Prezentacija software-a “KAT-NEK” poduzeća “AMG”-Visoko, (izlaganje, uspostava i održavanje katastra nekretnina).

Sudionici Godišnje skupštine 2001., Neum

Na Skupštini su usvojeni Izvješće o radu, Izvješće nadzornog odbora o financijskom poslovanju, Plan rada za 2002. godinu, te Proračun Društva.

Također je izvršeno i usklađivanje Statuta Društva sa primjedbama Federalnog ministarstva pravde, koje su stavljene u procesu registriranja, te nova visina godišnje članarine od 30,00 KM, umjesto ranijih 50 KM.

Vrlo zanimljivo predavanje prof. dr. Tomislava Bašića, dekana Geodetskog fakulteta u Zagrebu na temu: ”Geodezija u Hrvatskoj-jučer, danas, sutra”, rezultirala je širokom raspravom i pitanjima sudionika.

Svečana večera sa zabavnim programom još jedanput je pokazala da su ovi skupovi i prigoda za susrete kolega iz drugih sredina, razmjenu iskustava i oživljavanje uspomena na ljude i događanja.

Drugi dan  Skupštine bio je posvećen okruglom stolu na temu:“Katastar- kako dalje”, čija je svrha  bila prikupljanje razmišljanja članstva o tom izuzetno značajnom pitanju, kako bi Upravni odbor Društva mogao što kvalitetnije pratiti stanje o ovom području u narednom razdoblju. Kao uvod u raspravu poslužila je prezentacija softwerskog rješenja za uspostavu i vođenje katastra nekretnina agencije “AMG” iz Visokog, kao i uvodno izlaganje g. Ivana Leske, predsjednika Društva, o aktualnostima vezanim za problem katastra u BiH. Rasprava vođena na okruglom stolu jednoglasno je potvrdila opredijeljenost struke za “Katastar nekretnina”,  jedinstvenu evidenciju nekretnina i prava na nekretninama, kao najbolje i najkorisnije rješenje za BiH.

Također je istaknuta potreba da se poslovi na uspostavi katastra nekretnina intenziviraju, pri čemu je potrebno tražiti veće angažiranje općina i županija.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar