POTPISAN UGOVOR O STIPENDIRANJU

U proteklom tjednu potpisan je Ugovor o stipendiranju sa studenticom diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Kristinom Miloš.

Ugovor je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.

Iznos stipendije je 3000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendije korisnici, za protekla 4 mjeseca akademske 2017./18. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

XVI. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XVI. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Čapljini 23. 01. 20189 godine s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Mladena Mitrovića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XV. Sjednice.

Po drugoj točki dnevnog reda načelno je dogovoren termina za održavanje Godišnje skupštine i poslan zahtjev za ponudu hotelu „Adria-Ski“; definitivni termin bit će utvrđen po dostavi ponude.

Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na VI. sjednici održanoj 23. 01. 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.
Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2018/2019 godinu studentici Kristini Miloš.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-05-19
Mostar, 25. siječnja 2019. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar