IV. KONGRES O KATASTRU U BIH - ZBORNIK RADOVA

IV. KONGRES O KATASTRU U BIH NEUM 29.10. - 31.10.2019. - ZBORNIK RADOVA

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar