Priopćenje za javnost - Početak rada Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike

Geodetsko društvo Herceg-Bosne utemeljilo je Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Fondacija je počela s radom sredinom kolovoza. Na sastanku Upravnog odbora Fondacije, održanom 15. rujna 2010., usvojen je Pravilnik o stipendiranju studenata geodezije i geoinformatike, čime je finaliziran pravni okvir za rad Fondacije. Temeljem toga je Upravni odbor Fondacije počeo slati zamolbe za potporu Fondaciji na različite adrese u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne je iz svojih izvora osiguralo 2.000 KM kao inicijalna sredstva za rad Fondacije. Očekujemo da će projekt osnivanja i rada Fondacije biti prepoznat kao potreban, te da ćemo u narednom razdoblju, zahvaljujući razumijevanju pojedinaca i institucija, osigurati ostala sredstva potrebna za rad Fondacije.

Cilj Fondacije je, do kraja kalendarske godine, prikupiti sredstva kako bi se dodijelilo 10 stipendija za akademsku 2010./11. godinu, studentima geodezije i geoinformatike s prebivalištem u BiH, koji se prijave i ispune uvjete Natječaja o dodjeli stipendija raspisanog sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Fondacije.

Razlozi osnivanja Fondacije povezani su s reformama koje se u Bosni i Hercegovini provode na području zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), kao i očekivani veliki infrastrukturni projekti u budućnosti. Kroz projekt „Zemljišne administracije u BiH“, kao i kroz projekt „Registracije zemljišta“ koji se provodi uz potporu Svjetske banke, pokazalo se da će u provedbi i održivosti reformi veliki problem biti kroničan nedostatak potrebnih visokoobrazovanih geodetskih i geoinformatičkih stručnjaka u cijeloj Bosni i Hercegovini. U uvjetima realizacije velikih infrastrukturnih projekata, koji se očekuju u narednom razdoblju, ovaj problem će biti još izraženiji.

Djelovanje Fondacije je dugoročan projekt Geodetskog društva Herceg-Bosne. Planirano je da Fondacija intenzivno radi do osiguranja neophodnog broja visokoobrazovanih stručnjaka. U radu Fondacije oslanjat ćemo se, kao i u dosadašnjem radu Društva, na elan i dobru volju članova. Smatramo da su to opravdana očekivanja jer je Društvo u proteklih 15 godina svoga rada postiglo značajne rezultate, isključivo volonterskim radom njegovih članova.

Ovo priopćenje je ujedno i poziv potencijalnim donatorima da nam se pridruže kako bismo ovaj značajni Projekt uspješno zajednički realizirali. Očekujemo razumijevanje iz uvjerenja da samo znanje, stručnost i obrazovani ljudi mogu biti nositelji razvitka, te na taj način osigurati prosperitet zajednice u budućnosti.

Predsjednik UO Fondacije
Ivan Lesko, dipl.ing.geod. v.r.

Priopćenje sa proširene sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Geodetskog društva Herceg-Bosne održao je svoju proširenu sjednicu, dana 03. rujna 2010. godine sa početkom u 10ºº sati, sala za sastanke općine Kiseljak.
Prvu sjednicu, nakon kratke ljetne stanke, po ustaljenoj praksi, Upravni odbor održao je u proširenom sazivu, zajedno sa predsjednikom Skupštine i članovima ostalih tijela Društva.

Zbog trenutno aktualnih projekata iz oblasti geodetske djelatnosti i upoznavanja sa osnivanjem Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike na sjednicu su, kao gosti, pozvani i Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik općine Kiseljak, Božana Banduka, predsjednica Općinskog suda Kiseljak i Vesna Latinović, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Kiseljak.
Na sjednici se, po usvojenom dnevnom redu, raspravljalo o aktualnim radnjama na organizaciji tradicionalnog studijskog putovanja, „Listopad 2010“. Prisutni su, u kratkom izlaganju, upoznati da je nakon odaslanih ponuda, kao najprihvatljivija, izabrana ponuda agencije Goyatours, da su odaslane obavijesti o putovanju, i da prijave uvelike pristižu.
Provedena rasprava rezultirala je zaduženjima u okviru kojih bi se trebale odraditi radnje: precizirati detaljan plan radnog posjeta, uz osiguranje stručnog prevoditelja, napraviti, i dostaviti sudionicima, detaljan itinerer putovanja sa satnicom, te sve ostale neophodne radnje, a koje ne treba posebno spominjati iz razloga „uhodanosti“ radne skupine zadužene za organizaciju putovanja.
U nastavku sjednice prisutni su upoznati sa radnjama oko registracije Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike čime su okončane dugogodišnje aktivnosti oko pronalaženja rješenja za osiguranje nedostajućih visokoobrazovanih stručnjaka geodetske, a zbog u novije vrijeme izražene potrebe, i geoinformatičke struke u BiH. (više o Fondaciji u prezentaciji koja se priprema).
Rečeno je da je Fondacija registrirana, kod Ministarstva Pravde F BiH, te da su poduzete i ostale radnje koje su uvjet kako bi ista mogla djelovati sukladno zakonu, (pečat, račun, ID broj), a da će se u narednim danima pripremiti Pravilnik o dodjeli stipendija i pripremiti ostali dopisi koji bi trebali rezultirati, onim zbog čega je Fondacija i osnovana – dodjelom stipendija studentima geodezije i geoinformatike.
Vezano za aktivnosti radne skupine, zadužene da prati proces donošenja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini, rečeno je da su iste trenutno usporene, osim dijela koji se odnosi na pripremu nacrta županijskog zakona o katastru.

O b a v i j e s t:

Tijela Geodetskog društva Herceg-Bosne održat će zajedničku sjednicu, dana 03. rujna 2010. godine (petak), u 10 sati, u Kiseljaku, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Studijsko putovanje „Listopad 2010.“ ,

3. Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike,

4. Tekuća pitanja

- aktivnosti radne skupine zadužene za praćenje procedura usvajanja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar